zaterdag 20 februari 2016

ZWANENBURG  KELDER GEWELF 
Boven het gewelf lag de opkamer, die als slaapkamer werd gebruikt 
Stadsboerderij binnen Vesting Naarden :  Bussumerstraat 27 - 29 - 31